About

Biography

Allan Gutheim  is a Swedish electronic music composer, born November 13th 1962 in Stockholm, Sweden. His parents are originally from Paris, France, but moved to Sweden in the 1950s. Since 1990 he is married to Maria Gutheim (born Lindstedt). They have three children together, Alexandra (1991), Paula (1993) and Nathalie (1995).

Gutheim is classically trained, with 15 years of study in Piano, Music theory and Composition. He has written music for films, theaters, ballets, art exhibitions and multimedia productions. Gutheim's production also comprises books about music theory and the Swedish music industry.

At the age of seven Gutheim started playing the piano, but abandoned classical music in the mid-1970s in favor for composing. His experimenting led in 1976 to him becoming the youngest composer at Elektronmusikstudion (EMS) – a Swedish, professional studio for electro-acoustic music and sound art. Some early works there are Dygnet (The Day), ballet music for Stockholm Opera's production at Maxim Theater in 1977, and Gryning (Dawn), an electronic work for the Electronic Music Fair in 1979 at Fylkingen, one of the world's oldest associations for experimental music and art.

In 1983-92, Gutheim was the main teacher in Music theory and Digital music production at Kulturama in Stockholm, Sweden's largest school for artistic studies at the post-secondary level. Simultaneously he composed music for the feature film Hägring (Mirage) and a number of ballets, theater plays and multimedia productions. In 1986 Gutheim published the educational book Grundläggande Musikteori (Basic Music Theory).

From the equipment at the EMS Studio in the 1970s, with Buchla as the most advanced synthesizer, Gutheim evolved in the 1980s to work with MIDI (Musical Instrument Digital Interface), and later on recording on the computer Atari 1040ST with the software Steinberg Pro-24/Cubase. In 1988, he founded Allan Gutheim Music Production and in 1989-90, Gutheim went on to build his own studio in Stockholm, designed by Ingemar Ohlsson, the ABBA studio designer. The studio was used for music production and music education. Some phonograms were also produced before the studio was sold in 1996.

Gutheim's long experience as a composer, musician, producer and teacher resulted in the book Den Svenska Musikbranschen (The Swedish Music Industry) in 1996. As followed he became an active lecturer and consultant regarding the music industry, legal rights and contracts. After the 5th revised edition of the book in 2001, the administrative contractual issues take a lot of time and effort, at the expense of his own music creation. Combined with moving to Skåne in southern Sweden in 2005, this led to a timeout from the music.

Allan Gutheim and his wife Maria also owns and operates Toy World Sweden – an experience museum which they founded in 1999. As the museum director and artistic leader he is responsible for the events and exhibitions in the unique world of thousands of toys, music, sound, light and motion effects.

In 2013 Gutheim teamed up with Unda Arte, a collaborative art duo. This resulted in Postmodern Substrata – an exhibition and art portfolio, with art and texts by Unda Arte and music by Allan Gutheim. Consequently, Gutheim resumed music again.

Between 2013 and 2018 Allan Gutheim's music was released on the record label The Sublunar Society. Until 2016, it was mostly new releases of Gutheim's older productions from the 1980s and 90s.

Allan Gutheim really found his personal style, a mix of modern, instrumental, electronic synth music and ambient retro 1980s, when making the albums Sequencer (2017) and Waves (2018). All of Allan Gutheim's music is produced at Real Time Music Recording Studio and since 2019 released by Real Time Music.

Biografi

Allan Gutheim är en svensk kompositör av elektronisk musik, född 13 november 1962 i Stockholm, Sverige. Föräldrarna är ursprungligen från Paris, Frankrike, men flyttade till Sverige på 1950-talet. Är gift sedan 1990 med Maria Gutheim (född Lindstedt). De har tre gemensamma barn, Alexandra (1991), Paula (1993) och Nathalie (1995).

Gutheim är klassiskt skolad, med 15 års studier i piano, musikteori och komposition. Han har komponerat musik till film, teater, balett, konstutställningar och multimedia. I Gutheims produktion ingår även böcker om musikteori och den svenska musikbranschen.

Började spela piano vid sju års ålder men övergav den klassiska musiken redan i mitten av 1970-talet till förmån för det egna skapandet. Experimentlusten ledde till att Gutheim 1976 blev den yngste kompositören vid Elektronmusikstudion (EMS), en professionell studio för elektroakustisk musik och konstmusik. Tidiga verk där är Dygnet, balettmusik till Stockholmsoperans produktion 1977 på Maximteatern, och Gryning, ett elektroniskt verk till elektronikmusikmässan 1979 på Fylkingen, en av världens äldsta föreningar för experimentell musik och konst.

1983-92 var Allan Gutheim huvudlärare för vuxenutbildningen i musikteori och digital musikproduktion på Kulturama i Stockholm, Sveriges största utbildningscenter inom estetiska utbildningar. Parallellt dessa år skapade han musiken till bl.a. långfilmen Hägring samt till ett antal baletter, teaterpjäser och multimediabildspel. 1986 utgav Gutheim läroboken Grundläggande Musikteori.

Intresset för den elektroniska musiken utvecklades från Elektronmusikstudions dåvarande utrustning på 1970-talet, med Buchlan som den mest avancerade synthesizern, till arbete på 1980-talet med MIDI (Musical Instrument Digital Interface) och sedermera inspelning på datorn Atari 1040ST med programvaran Steinberg Pro-24/Cubase. 1988 grundades Allan Gutheim Music Production och 1989-90 byggdes en egen studio i Stockholm, ritad av Ingemar Ohlsson, ABBA-studions designer. Studion användes för undervisning och musikproduktion till bl.a. teater och multimedia. Dessutom producerades ett antal fonogram fram till 1996, då studion såldes.

Gutheims långa erfarenhet som kompositör, musiker, producent och lärare resulterade 1996 i boken Den svenska musikbranschen. Något som medförde engagemang som föreläsare och konsult beträffande musikbranschen, juridiska rättigheter och kontrakt. Efter den 5:e reviderade upplagan av boken 2001 tog de administrativa avtalsfrågorna mycket tid och kraft på bekostnad av det egna musikskapandet. I samband med flytt till Skåne i södra Sverige 2005 ledde detta därför till en timeout ifrån musiken.

Allan Gutheim och hans fru Maria äger och driver, sedan 1999, även Toy World Sweden – ett upplevelsemuseum. Som museichef och konstnärlig ledare ansvarar han för events och utställningar i den unika världen av tusentals leksaker, musik, ljud, ljus och rörliga effekter.

2013 inledde Gutheim ett samarbete med konstnärsduon Unda Arte genom Postmodern Substrata – en utställning samt konstportfolio, med konst och texter av Unda Arte och musik av Allan Gutheim. Därmed återupptog Gutheim musiken igen.

Åren 2013 till 2018 släpptes Allan Gutheims musik på skivetiketten The Sublunar Society. Till och med 2016 var det mest nyutgivningar av Gutheims äldre produktioner från 1980- och 90-talet.

Allan Gutheim hittade sin egen personliga stil, en blandning av modern instrumental elektronisk syntmusik och ambient retro 1980-tal, i och med albumen Sequencer (2017) och  Waves (2018). All musik av Allan Gutheim produceras på Real Time Music Recording Studio och ges sedan 2019 ut av Real Time Music.


Selected Compositions
 • 1977 - Dygnet (The Day), a ballet by Michael Mansson, originally performed for the Swedish Royal Opera at Maxim Theater (Stockholm).
 • 1979 - Gryning (Dawn), an electronic work for Fylkingen's electronic music fair (Stockholm).
 • 1984 - Sista dansen (The Last Dance), a ballet by Armand Gutheim, originally performed for Amnesty International at Södra Teatern (Stockholm).
 • 1984/86 - Hägring (Mirage), a feature film by Saeed Assadi, shown at cinema and on SVT (Swedish public service television company).
 • 1985 - Legenden om trädet (The Legend of the Tree), opening music for the Red Cross' charity event "Träd fram" at Cirkus (Stockholm).
 • 1987 - J'ai une toute petite jaquette, a theater play by Inga-Märta Fröman, for the F.E.T.E. festival in Lyon (France).
 • 1987 - Pregnant Fantasy, a TV ballet by Armand Gutheim, Charlotte Assarsson and Marika af Trolle.
 • 1990 - Järnet (Iron), a multimedia slideshow by Nils Olander, for the Swedish Royal Palace (Stockholm).
 • 1990 - Nijinsky, a full length ballet by Armand Gutheim, originally performed at Estrad (Södertälje).
 • 1992 - Instant Music Art, a multimedia performance with the artist Carl Rothlin, at Stockholm International Fairs.
 • 1993 - Samtidigheten (The Simultaneity), a theater play at Theater Arkana (Stockholm).
 • 1995 - Klart för röstning (Ready for voting), a slideshow and CD-ROM for the Swedish Parliament Information Centre (Stockholm).
 
Selected Phonograms and Books
 • 1986 - Grundläggande musikteori (Basic Music Theory), an educational book.
 • 1992 - Columbus, a CD with the band The Project.
 • 1994 - Vill ha dig i Stockholm (Want You in Stockholm), a CD with the band Joystick.
 • 1996/2001 - Den svenska musikbranschen (The Swedish Music Industry), a book.
 • 2013 - Postmodern Substrata, an art portfolio, with a 4 track EP by Gutheim, accompanying art and texts by Unda Arte.
 • 2014 - Axiomatic, a 12 track CD album.
 • 2016 - Evolution, a 8 track CD album.
 • 2017 - Anthology - The Remix Collection, a 33 track double CD album.
 • 2018 - Sequencer/Waves, a 27 track double CD album.